Augustus 2022

Privacy Verklaring

Wat wij met jouw gegevens doen

Via de website van Mandje Mokum kun je je persoonsgegevens achterlaten. Bijvoorbeeld bij de aanvraag van een offerte, wanneer je je aanmeldt voor het ontvangen van onze mailings of wanneer je een bestelling plaatst. In geval van een bestelling zullen wij je gegevens uitsluitend gebruiken voor de juiste uitvoer van de overeenkomst en in geval van aanvraag offerte of aanmelding voor onze mailings gebruiken wij je gegevens alleen voor het goed beantwoorden van de gestelde vraag of vragen of het toezenden van informatie per email.

Als je niet wilt dat wij deze gegevens bewaren dan kun je dit aangeven door te e-mailen naar info@mandjemokum.nl. Wij zullen op eerste verzoek alle in ons bezit zijnde persoonsgegevens verwijderen.

Veiligheid van je persoonsgegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen iedere vorm van onrechtmatige verwerking.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden e.o onze leveranciers, maar uitsluitend wanneer dit noodzakelijk is voor onze bedrijfsvoering. Denk hierbij aan het verzorgen van de financiële administratie of het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Rechten
Het is altijd mogelijk om bij ons op te vragen welke gegevens wij in ons bezit hebben. En je kan ons altijd verzoeken deze aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Dit kun je doen door te e-mailen naar info@mandjemokum.nl .

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van persoonsgegevens dan, kun je deze klacht indienen via info@mandjemokum.nl. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijzigingen
Wij kunnen informatie omtrent persoonsgegevens en cookies wijzigen omdat de regels of websites wijzigen. We mogen de inhouden van de verklaringen zonder toestemming wijzigen, voor de laatste versie kun je deze pagina raadplegen.

Cookiebeleid

MandjeMokum.nl maakt voor het verzamelen van klikgedrag gebruik van cookies. Dit is een klein tekstbestand die op de harde schijf van je computer kan worden opgeslagen. Een cookie bevat geen persoonsgegevens. Onze cookies bevatten informatie over het klikgedrag en dienen ter herkenning om het gebruik van websites en informatievoorziening makkelijker te maken. Vergelijkbare technieken, zoals pixels, webbakens, enz. worden hieronder ook aangeduid met de term ‘cookies’.

Geplaatste functionele cookies
Wij kunnen cookies van onszelf of van derden plaatsen op websites waarvan de inhoud door ons wordt verzorgd. Dit zijn cookies die bijvoorbeeld jouw persoonlijke instellingen onthouden, of onthouden dat je bent aangemeld op een besloten deel van de website. Bekijk het overzicht om een overzicht te krijgen van de functionele cookies waar wij gebruik van maken. We vermelden welke cookies we plaatsen, het doel van de cookies en de levensduur van de cookie.

Plaatsen van niet functionele cookies
Wij maken geen gebruik van niet functionele cookies.

Alleen met je toestemming, direct afgegeven of indirect door onze website verder te bezoeken, zijn cookies van ons of derden geplaatst.

Blokkeren van cookies
Als je helemaal geen cookies wilt ontvangen, kun je de instellingen van uw internet browser aanpassen om het plaatsen van cookies volledig te blokkeren. Als je cookies blokkeert, kun je onze website(s) nog steeds bezoeken. Het is echter mogelijk dat je niet van alle onderdelen of functionaliteiten van de website gebruik kunt maken.

Verwijderen van geplaatste cookies
Geplaatste cookies kun je zelf verwijderen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van je browser, verwijder de cookies via Your Online Choices http://www.youronlinechoices.com/be-nl/of met behulp van de eventueel op uw computer geïnstalleerde beveiligingssoftware.

Vragen
We helpen je graag verder als je vragen of opmerkingen hebt. Stuur een e-mail naar info@mandjemokum.nl.